[eBook] Polish – Jak uczyć testerów umiejętności i myślenia

Począwszy od roku 2011, Rikard spędził 1500 godzin aktywnie ucząc testowania oprogramowania na wyższych studiach zawodowych w Szwecji. Zadanie, którego podjął się wraz ze swoim kolegą, Henrikiem Emilssonem, miało na celu umożliwić studentom zdobycie kompetencji w zakresie testowania oprogramowania. Rikard i Henrik starali się stworzyć kursy, które pozwoliłyby studentom pozyskać zarówno obszerną wiedzę, obejmującą techniki testowania, jak i ukryte umiejętności oraz sposób myślenia:

 • Zadawanie dobrych pytań
 • Krytyczne myślenie
 • Rozumienie co jest ważne
 • Szybkie uczenie się
 • Dostrzeganie wielu perspektyw i pomysłów w testowaniu
 • Wybieranie efektywnych strategii testów
 • Zdolność do dokonywania przypadkowych odkryć
 • Rozpoznawanie kiedy test jest wystarczająco dobry

W niniejszym eBooku, Rikard dzieli się wyznawaną przez siebie oraz Henrkia filozofią i praktyką nauczania, a w tym typowymi ćwiczeniami i zadaniami, począwszy od prostszych misji po autentyczne problemy, nakierowanymi na specjalnie zaprojektowane aplikacje, oprogramowanie o otwartym dostępie, a także problemy myślowe. Autor wyjaśnia również, w jaki sposób jako nauczyciel, przekazuje informację zwrotną, aby prowadzić proces uczenia właściwymi torami.

Rikard nie ma dowodów na to, że opisane metody są lepsze niż inne, ale żywi nadzieję, że doświadczenia, którymi dzieli się wraz z Henrikiem, mogą pomóc innym w doskonaleniu swojego rzemiosła. Jego raport z doświadczeń obejmuje zarówno kursy odbywające się na miejscu, jak i na odległość, a także prezentuje ćwiczenia i przykłady, które w intencji autora, mają zainspirować czytelnika.

Z lektury eBooka wynieść można:

 • Wgląd w procesy myślowe nauczyciela testowania
 • Przykłady ambitnych ćwiczeń testerskich
 • Lepsze zrozumienie umiejętności i procesów myślowych w testowaniu